2 maart 2016

Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

De wet  Versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen  is op 16 februari 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de ChristenUnie en het CDA stemden voor. De Tweede Kamer heeft via amendering van het voorstel van de regering de medezeggenschap bij onderwijsinstellingen aanzienlijk versterkt.

Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vindt plaats op 22 maart 2016.

 

.